Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zapytanie ofertowe-porównawcze PONOWNE

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala” informuje, że w dniu 05 czerwca 2012 r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym (powtórnym) dotyczącym organizacji Letnich Konferencji Metodycznych dla Szkolnych Zespołów Projektowych (kod CPV 55270000-3).

Pobierz