Strona główna

Dzisiaj na tablicy

“Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la,

nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy,

nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil.”

Janusz Korczak

Aktualności