Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


ISKRY ZNÓW NA FALI !!!

Z radością informujemy, że nasz kolejny projekt ISKRY zgłoszony do konkursu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ASOS na lata 2014-2020 uzyskał dofinansowanie!                                                 

Projekt będzie realizowany w okresie IV –XII 2014 na terenie województw dolnośląskiego,  opolskiego i lubuskiego, a jego pełna nazwa to „Iskry. Aktywni Seniorzy – Stworzenie sieci współpracy na rzecz uruchomienia programu Edukacyjnego Wolontariatu Seniorów.

 

W ramach tej edycji przewidzieliśmy bezpośredni udział ośmiu Szkół Podstawowych:

z woj. dolnośląskiego: Włodowice, Włodzice Wielkie, Witoszyce, Wrocław nr 109, Zastruże;

z woj. lubuskiego: Pamięcin, Podmokle Małe,

z woj. opolskiego: Pilszcz.

Zapraszamy jednak do współpracy wszystkie Szkoły Podstawowe, które chciałby wdrożyć u siebie ideą stałego wolontariatu Seniorów. Chcemy w kolejnych latach rozwijać stopniowo projekt na całą Polskę. Jeśli z jakichś powodów któraś z wybranych przez nas placówek zrezygnuje to spośród zgłaszających się szkół będziemy dokonywać wyboru, prosząc o przygotowanie swojej wizji rozwoju i aplikacji.

Oprócz zajęć dla seniorów służących podnoszeniu kompetencji językowych, informatycznych, prozdrowotnych i artystycznych, proponujemy:

1) Stworzenie sieci Liderów Edukacyjnego Wolontariatu Seniorów: 2 x 3 dniowy kurs wyjazdowy dla wybranych osób które zdobędą wiedzę i kompetencje jak: być Skutecznym Liderem, jak wdrożyć idę Wolontariatu Seniorów do Szkół, jak pozyskiwać środki na zajęcia dla Seniorów w swoim środowisku.

2) Zorganizowanie cyklu spotkań międzypokoleniowych tzw. Edukationów (kilkugodzinne wydarzenie edukacyjne w których razem uczestniczą dzieci, rodzice i seniorzy),

3) W każdej ze szkół będą zaplanowane konkretne działania w ramach stałego wolontariatu seniorów.

4) Odbędzie się plener artystyczny – wiosenny.

5) Odbędzie się jedno spotkanie sieciujące – jesienne, służące m.in. wypracowaniu formuły programu Edukacyjnego Wolontariatu Seniorów.

 

Jesteśmy przekonani, że aktywna obecność Seniorów w placówkach edukacyjnych to co najmniej poczwórna korzyść, a mianowicie dla: uczniów, samych seniorów, nauczycieli i środowiska lokalnego.