Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


KURS ONLINE WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

.. przez Internet;
.. bez wychodzenia z domu;
.. w wybranych przez Ciebie godzinach;
.. w dzień lub w nocy;
.. z pomocą kierownika kursu;
.. z pomocą działu technicznego;
.. świadectwo wystawiane w oparciu o aktualne Rozp. MEN z 11 stycznia 2012 r. otrzymasz pocztą tradycyjną.

Warto? .. pewnie, że tak!

 

Działając na podstawie zezwolenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr WRE.5632.59.2013 Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” zaprasza na kolejną edycję

    KURSU ONLINE WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

 11.07-26.07.2014 r.

Czas trwania np. 11.07-26.07.2014 r., oznacza, że kurs nie rozpocznie się wcześniej, natomiast każdy uczestnik ma prawo zrobić go szybciej, w swoim tempie, ale nie później niż do 26.07.2014 r.  Zakres tematyczny kursu na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży przewidziany jest łącznie na 36 h.

Jesteś zainteresowany innym terminem? Napisz do nas.

Udział w KURSIE ONLINE jest odpłatny.

Zakres KURSU ONLINE:

* zakres tematyczny przewidziany łącznie na 36 h w pełni zgodny z wymogami Kuratorium Oświaty;

* materiały szkoleniowe z repertuarem do praktycznego wykorzystania w pracy wychowawcy;

* uczestnikom KURSU ONLINE zapewniamy wsparcie kierownika kursu, który jednocześnie jest prowadzącym;

* na uczestników, którzy zaliczą KURS ONLINE czekają świadectwa wystawiane w oparciu o aktualne Rozp. MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z numerem zezwolenia Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

KURS ONLINE kończy się egzaminem na platformie edukacyjnej moodle  (www.onlineszkolenia.pl) w 2 formach: 1 – test w ostatnich dniach kursu i 2 – plan wychowawczy na zaliczenie.

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa w KURSIE ONLINE jest:

* co najmniej średnie wykształcenie i ukończone 18 lat;

* wypełnienie i odesłanie mailem ankiety zgłoszeniowej;

* dokonanie opłaty przelewem przed terminem kursu;

* każdy kandydat przed przyjęciem na KURS ONLINE, a najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, musi dostarczyć dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej;

Jeśli jesteś zainteresowany już dzisiaj prześlij do nas mailem wypełnioną ankietę zgłoszeniową. Odpowiemy Ci czy spełniasz warunki udziału. Po zakwalifikowaniu na kurs, wysyłasz do nas pocztą tradycyjną wszystkie wymagane dokumenty i dokonujesz wpłaty, a my udostępniamy Tobie kurs na platformie.

Ankietę znajdziesz na dole strony.

Nasz email: fundacja.fala@gmail.com;  tel. kontaktowy: 796 539 290

Cena za KURS ONLINE:

135 zł/os

Wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu na numer konta Centrum Edukacji Online 33102052420000220200794784

 

*RABATY*

Przy min. 3 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 110 zł/os*;

* podana cena kursu online obowiązuje wyłącznie w sytuacji opłacenia kursu przez wszystkie zgłoszone osoby przed jego terminem rozpoczęcia.

Ankieta zgłoszeniowa do pobrania:
ankieta zgłoszeniowa 11.07-26.07.2014 r. WYCHOWAWCA (szablon)

Zapraszamy na stronę:

https://www.facebook.com/fala.wroclaw