Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


WARSZTATY TEATRALNE – PROGRAM – OPIS ZAŁOŻEŃ

Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Wrocław w ramach projektu pt. „Organizacja i Przeprowadzenie Integracyjnych Warsztatów Teatralnych – Teatr w Sensorze”

www.wroclaw.pl

 WARSZTATY TEATRALNE – PROGRAM – OPIS ZAŁOŻEŃ

Warsztaty stanowią wdrożenie innowacyjnej formy łączenia rehabilitacji, usprawniania organizmu z grą aktorską i realizacją warsztatów teatralnych. Podczas zajęć ruchowych wykorzystywane będę wzorce ruchowe i elementy rehabilitacji.

Zajęcia będą odbywały się w okresie VIII – X 2018 r. w placówce Sensor Zachodnia 1, której organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”.

Szczegółowy program zajęć zostanie dostosowany do uczestników
Szczególnie zapraszamy do udziału osoby z niepełnosprawnością !!!

Motywem przewodnim będą wariacje na temat “Otella” Szekspira.
Warsztaty zostaną zrealizowane w stylistyce tzw. metateatru, z położeniem akcentu na ćwiczenia gry aktorskiej w odniesieniu do przerysowania, uwypuklenia postaci występujących w ww. sztuce

 1. Aktorzy przeprowadzą wśród siebie casting na osoby dramatu, m.in:
  Otello – ten który jest najbardziej inny od wszystkich
  Jagon – najbardziej wredny
  Cassio – najbardziej przypomina kozła ofiarnego Desdemona – wedle zasady, że u Szekspira w teatrze nie mogło być kobiet na scenie – rola męska;
 2. Etiudy ruchowe, ćwiczenia monologów;
 3. Sceny ruchowo/plastyczne na przykładzie sceny ukazującej miłość Otella i Desdemony
 4. Ćwiczenia typu „uwierzyć w siebie”
 5. Odgrywanie scen zazdrości różnych postaci, knowania, spisku, szyderstwo
 6. Odgrywanie scen autoalienacji wg wzoru odnoszącego się do postaci Otella, który popada w ciemne zakątki psychiki, jego alienacja, samo-wykluczenie;
 7. Konfrontacje, wg wzoru zazdrosnego Otella i niewinnej, niczego nieświadomej Desdemony;
 8. Scena “sądu nad Otellem” – ćwiczenia wypowiadania własnych opinii;
 9. “Wyjście z roli” ćwiczenie zrzucenie formy i jarzma inności z wybranych postaci.

UWAGA!!! Uczestnicy warsztatów będą mogli włączyć się do udziału w Grupie Teatralnej, funkcjonującej przy placówce „Sensor Zachodnia 1”

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

biuro projektu: 51-141 Wrocław, ul. Władysława Syrokomli 6; tel. 71 794-54-52