Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH

Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Wrocław w ramach projektu pt. „Organizacja i Przeprowadzenie Integracyjnych Warsztatów Teatralnych – Teatr w Sensorze”

www.wroclaw.pl

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH

data godziny
28 VIII 2018 13 – 18
29 VIII 2018 13 – 18
30 VIII 2018 13 – 19
31 VIII 2018 14 – 18
18 IX 2018 15 – 19
19 IX 2018 15 – 18
20 IX 2018 15 – 18

 

Warsztaty odbędą się w placówce „SENSOR Zachodnia 1”
(pawilon obok przystanku MPK przy ul. Zachodnia, róg Inowrocławska)

Osoby prowadzące:

Anna Rakowska –   aktorka, scenografka, reżyser teatralny

Artur Trunkowski – rehabilitant (współudział w prowadzeniu części zajęć w ramach warsztatów)

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

biuro projektu: 51-141 Wrocław, ul. Władysława Syrokomli 6; tel. 71 794-54-52