Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Kurs ONLINE kierowników wypoczynku 2013

Działając na podstawie zezwolenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr KO.WRE.5632.10.2013
Fundacja “FALA” zaprasza na kurs ONLINE kierowników wypoczynku.

Czas trwania 18-30.12.2013

Zgłoszenie chęci uczestnictwa proszę składać do 16.12.2013 na mail: fundacja.fala@gmail.com

Uwaga – są jeszcze wolne miejsca. Nie czekaj na ostatnią chwilę, już teraz zdobądź uprawnienia Kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.
Udział w kursie jest odpłatny, dla szkół współpracujących z nami przygotowaliśmy specjalną cenę promocyjną 70 zł płatne na  konto Fundacji FALA  46 2130 0004 2001 0497 4119 0002   przed terminem kursu

Zakres szkoleń:

* zakres tematyczny zgodny z wymogami Kuratorium Oświaty;
* materiały szkoleniowe z repertuarem do praktycznego wykorzystania w pracy wychowawcy;
* na uczestników, którzy zaliczą kurs czekają świadectwa z numerem zezwolenia Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Kurs ONLINE kończy się egzaminem na platformie edukacyjnej moodle (www.moodle.fala.edu.pl) w 2 formach: 1 – test w ostatnich dniach kursu i 2 – plan wychowawczy na zaliczenie.

UWAGA!
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

* co najmniej średnie wykształcenie i ukończone 18 lat,
* wypełnienie i odesłanie mailem ankiety zgłoszeniowej
* dokonanie opłaty przelewem przed terminem kursu.
* każdy kandydat przed przyjęciem na kurs, a najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia musi dostarczyć dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej (może być legitymacja studencka lub dyplom),
a ponadto: dla osób nie będących czynnymi nauczycielami lub czynnymi podharcmistrzami
– udokumentowanie 3-letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznej z dziećmi lub młodzieżą,

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa proszę składać do 16.12.2013 na mail: fundacja.fala@gmail.com

tel.kontaktowy: 796 539 290, e-mail: fundacja.fala@gmail.com

załącznik:

Ankieta_Zgloszeniowa_kurskierownikow_FALA