Projekty w latach 2009-2015

1) 01.09.2014 - 30.06.2015 Projekt „Wrocławskie Iskry – stały wolontariat seniorów w szkołach podstawowych we Wrocławiu” Program „Seniorzy w Akcji” dotacja Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Prowadzone przez seniorów wspólnie z dziećmi warsztaty artystyczne, kulinarne, zajęcia z rękodzieła. Zorganizowanie warsztatów, wystawy i spotkania (finisaż Projektu). Budżet projektu = 18.664,00 zł

 

2) 01-04-2014 do 31-12-2014 Projekt „Iskry. Aktywni Seniorzy – Stworzenie sieci współpracy na rzecz uruchomienia programu Edukacyjnego Wolontariatu Seniorów” program Rządowy ASOS, nawiązanie współpracy Klubu Seniora BAKARA ze środowiskiem Seniorów i Szkół z Dolnego Śląska: z Włodowic oraz z terenu Gminy Nowa Ruda, z Gminy Lwówek Śląski (Włodzice Wielkie), Gminy Żarów (Zastruże) i Góra (Witoszyce). Do Projektu dołączyły województwa: lubuskie (Pamięcin i Podmokle Małe) oraz opolskie (Pilszcz) i dalsze włączanie działań seniorów do Szkół Podstawowych – współpraca międzypokoleniowa, np. wspólne z dziećmi warsztaty artystyczne, kulinarne, zajęcia z rękodzieła oraz zorganizowanie spotkań „sieciujących”, w tym pleneru malarsko-ceramicznego i warsztatów. Budżet projektu = 192.934,00 zł

3) 04.09.2013 – 31.12.2013 Projekt „Iskry – Regionalna Współpraca Seniorów”, program Rządowy ASOS, nawiązanie współpracy Klubu Seniora BAKARA i z Włodowic oraz z terenu Gminy Nowa Ruda, ze środowiskiem Seniorów z Gminy Lwówek Śląski (Włodzice Wielkie) i Gminy Żarów (Zastruże) i dalsze włączanie działań seniorów do Szkół Podstawowych – współpraca międzypokoleniowa, np. wspólne z dziećmi warsztaty artystyczne, kulinarne, zajęcia z rękodzieła oraz zorganizowanie spotkań „sieciujących”, w tym pleneru malarsko-ceramicznego. Budżet projektu = 104.500,00 zł 

 

4) 01.03.2013 – 31.12.2013 Zadanie publiczne pod tytułem: DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SENIORA W 2013 R. (1214) – Klub Seniora Bakara, dotowane kwotą 8500,00 zł przez Gminę Wrocław. Budżet projektu = 11.400,00 zł

 

5) 01.10.2012 – 31.06.2013 Projekt „ISKRY2 – Regionalna Współpraca Seniorów”, program Rządowy ASOS, nawiązanie współpracy Klubu Seniora BAKARA ze środowiskiem Seniorów z terenu Gminy Nowa Ruda, włączenia działań seniorów do Szkół Podstawowych – współpraca międzypokoleniowa, np. wspólne z dziećmi warsztaty kulinarne, zajęcia z rękodzieła oraz organizowanie spotkań „sieciujących”. Budżet projektu = 130.203,00 zł

 

6) VI 2009 – XII 2010. Projekt Kompetentni Liderzy Sprawne Organizacje, dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt Partnerski: Lider – Fundacja FALA; Partnerzy: Fundacja Magnus, Stowarzyszenie Pro Publico Bono. Celem projektu jest zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego w realizacji zadań publicznych poprzez szkolenia, doradztwo, promocję i działania integrujące. W ramach projektu w 2010 r. oprócz kursów i szkoleń, kontynuowane były Studia podyplomowe „Liderzy zmian- zarządzanie organizacjami pozarządowymi” we współpracy z DWSSP ASESOR. Wartość dofinansowania w 2010 roku wyniosła 89.630,00 zł

 

7) XII 2009 – X 2013, „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” w ramach POKL 3.3.4. Projekt Partnerski: Lider – Federacja Inicjatyw Oświatowych; Partnerzy: Fundacja Civis Polonus; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin. Fundacja FALA odpowiadała za koordynacją projektu w Regionie Zachodnim (woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie, zach-pom.) oraz za koordynację działań promocyjnych i badanie kompetencji wśród uczniów, bezpośredni nadzór nad rozwijaniem kompetencji u uczniów: 56 szkół z ww. województw, organizacja seminariów i konferencji doskonalących dla nauczycieli. Zaangażowano ponad 250 nauczycielami, których zadaniem było przeprowadzenie projektów edukacyjnych z uczniami w podziale na kompetencje społeczno-obywatelskie i matematyczno-przyrodnicze. W każdej ze szkół realizowano 18 projektów rocznie wg wcześniej przygotowanych scenariuszy. Wartość budżetu Fundacji to ponad 5 mln zł

 

8) XI 2010 – III 2012, POKL 9.4 „Kapitał Edukacyjny" Studia podyplomowe menadżerów projektów edukacyjnych i społecznych, którego Fundacja jest Liderem. Jest to projekt w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim. Do udziału w projekcie zgłosiło się ok. 120 osób na planowanych 40 miejsc. Budżet całego projektu to 805.942,74 zł

 

9) VI 2012 – IX 2013, ”Wolontariat rozwija wieś” – projekt długoterminowego wolontariatu w org. pozarządowych na terenach wiejskich, we współpracy z Federacją Inicjatyw Oświatowych (Lider), Fundacja FALA jako partner odpowiada m.in za szkolenia wolontariuszy; dotyczy aktywizacji i podnoszenia kwalifikacji osób nieaktywnych zawodowo, kwota dotacji 200 tys. zł