Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


test

Zakończenie projektu Wolontariat rozwija wieś-podsumowanie

W dniu 14 września b.r. w Hotelu Ibis w warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wolontariat rozwija wieś”.  Za zgodą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mogli w niej wziąć udział nie tylko wolontariusze, ale też przedstawiciele organizacji goszczących, co dla nich było spóźnioną, lecz wartościową okazją do wzajemnego spotkania i wymiany doświadczeń.  Brak (ze względu na odgórne  ograniczenia budżetu) takiego spotkania i szkolenia dla organizacji na początku był nie raz artykułowany i znalazł swój wyraz również w naszych rekomendacjach  w raporcie końcowym. Konferencja miała formalno-nieformalny przebieg. W części oficjalnej my Operatorzy tj. FIO i FALA  oraz zaproszeni goście zaprezentowaliśmy przebieg projektu i jego efekty w ogóle w Polsce (także u pozostałych operatorów). Wręczyliśmy dyplomy uznania liderom organizacji,  a wolontariuszom- certyfikaty uczestnictwa w programie i świadectwa ukończenia szkoleń.  Nagrodzenie za wspomnienia wolontariusze mogli publicznie zaprezentować swe prace. Łzy wzruszenia, salwy śmiechu i burze oklasków dowodziły, że wszyscy podzielają ich przeżycia. Wieczorem, z udziałem wiceprezeski FIO Aliny Kozińskiej –Bałdyga odbyła się długa nieformalna dyskusja o  kondycji wiejskich organizacji, placówek oświatowych przez nie prowadzonych, o aktywności obywatelskiej, rynku pracy  i szansach na wprowadzenie wolontariatu długoterminowego w szerszym wymiarze. Uczestnicy podkreślali wartość takiego spotkania, wyrażając zarazem żal, że nie odbyło się ono na początku programu.

30 września b.r. zakończyła się realizacja projektu , a 29 września złożyliśmy sprawozdanie w Ministerstwie Pracy.  W załączeniu końcowy raport ewaluacyjny.

raport_WRW

Zapytanie ofertowe – druk raportu – rozstrzygnięte

Wrocław, 13 września 2013 r.

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że dnia 12 września 2013 r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym na druk i dostaw raportu w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” z dnia 26.08.2013 r.

W toku badania i oceny ofert komisja przyjęła ofertę firmy:

 

PIKSEL. Michał Zimny

ul. Lelewela 4

53-505 Wrocław

rozstrzygniecie_druk(pobierz)

 

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe pendrive USB – rozstrzygnięte

 Wrocław, 20 sierpień 2013 r.

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że dnia 20 sierpnia 2013r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym na nośniki pamięci typu pendrive z dnia 17.07.2013r.

W toku badania i oceny ofert komisja przyjęła ofertę firmy:

GoMa Agencja Reklamy. Mariusz Markut

ul. Ofiar Katynia 37

37-450 Stalowa Wola

wynik_pendrive

  Czytaj dalej

Kursy wychowawców i kierowników wypoczynku 2013

Działając na podstawie zezwolenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr KO.WRE.5632.10.2013
Fundacja „FALA” zaprasza na kursy wychowawców oraz kierowników wypoczynku w okresie maj-czerwiec 2013

Grafik kursów wychowawców: 24-26 maja, 14-16 czerwca, 28-30 czerwca
Terminy kursów kierowników: 25 maja, 15 czerwca, 29 czerwca
Czytaj dalej