Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Budujemy Szkołę z Autografów

Zbiórka publiczna na rozbudowę Zespołu Edukacyjnego we Włodowicach prowadzona jest pod hasłem: „Budujemy Szkołę z Autografów” wraz z hasłem uzupełniającym: „Łączymy Przeszłość z Przyszłością”  Środki finansowe pochodzić będzie ze zbiórki publicznej, prowadzonej przy każdej nadarzającej się okazji – osobiście lub za pośrednictwem Internetu. W ramach zbiórki zaplanowaliśmy kilka specjalnych akcji o to one:

ZŁOTA KSIĘGA AUTOGRAFÓW
do której składają autografy nasi goście np. z okazji Dnia Patrona Szkoły, Festynu Rodzinnego itd. Każdy wpis do Księgi jest połączony z datkiem do specjalnej skarbony. Wplata do skarbony zasili konto akcji – stan konta akcji będzie można sledzić od lipca na portalu zbiorki.gov.pl

OKOLICZNOŚCIOWE POCZTÓWKI
zawierające na awersie wizualizację rozbudowy szkoły, a na rewersie numer konta i kilka informacji o samej akcji. Pocztówki będą również wysyłane do lokalnych i ponadlokalnych firm oraz przedsiębiorców gotowych wesprzeć akcję.
kartka1 v2
SPRZEDAŻ „CEGIEŁEK”
w postaci płytek ze specjalnego tworzywa, na których zostaną utrwalone autografy naszych najhojniejszych darczyńców. Z tych cegiełek zostanie potem zbudowany szyb windy panoramicznej w projektowanej dobudówce do budynku. Prawdopodobnie w podobny sposób zostanie wykonana jedna ze ścian budynku – tym razem będą to elementy specjalnej okładziny.

ZESZYTY AUTOGRAFÓW
Każdy uczeń Włodowickiej Szkoły wraz z końcem roku otrzymał specjalny zeszyt i pakiet kartek pocztowych z numerem konta. W akcji chodzi o przyjęcie deklaracji od osób dorosłych, że wesprą naszą inwestycję, potwierdzoną złożeniem autografu, w zamian dostają kartę z wizualizacją, gdzie jest numer konta.

WYSTAWA MOBILNA
prezentującą historyczne zdjęcia szkoły, zdjęcia współczesne i wizualizacje przyszłego wyglądu szkoły. Wystawa taka (oczywiście wraz z Księgą i skarboną) będzie wędrować po kraju, po większych marketach, galeriach handlowych, imprezach etc, przekazując wciąż informację o rozbudowie szkoły.

CROWDFUNDING
czyli finansowanie społecznościowe, każda wpłata zostanie nagrodzona odpowiednim „pakietem” upominkowym, zależnym od wysokości wpłaty. Akcja ruszy w lipcu 2014 roku za pośrednictwem platformysiepomaga.pl