Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Aktualności

Wyniki konkursu literacko – plastycznego

Wyniki konkursu literacko – plastycznego
„Koleżanka i kolega – dzieci na A

część plastyczna
kategoria I – klasy I – III:

1 miejsce Wiktoria Gaweł – SOSW Polanica Zdrój
2 miejsce Lena Jakubowska- SP2 Nowa Ruda
3 miejsce Diego Piechota- SOSW Polanica Zdrój
wyróżnienie: Maja Zabłocka- SOSW Długopole Zdrój
wyróżnienie Honorata Zaborowska- SOSW Długopole Zdrój

kategoria II – klasy IV-VIII:

1 miejsce Artur Leja- SOSW Polanica Zdrój
2 miejsce Nelly Kurstak- SP2 Nowa Ruda
3 miejsce Julia Kalbarczyk- SOSW Polanica Zdrój
wyróżnienie: Kacper Baziak SOSW Polanica Zdrój
wyróżnienie: Igor Dudzic SP2 Nowa Ruda

część literacka

1 miejsce Łucja Wolska SP2 Nowa Ruda
2 miejsce Dominika Panuś SOSW Polanica Zdrój
3 miejsce Aleksandra Górska SOSW Polanica Zdrój
wyróżnienie: Jakub Sroczyński SP2 Nowa Ruda
wyróżnienie: Dawid Kowalski SOSW Polanica Zdrój

 

Zmiana miejsca konferencji

UWAGA!!!!

zmiana miejsca organizacji

Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, została podjęta
decyzja o zmianie miejsca organizacji konferencji na:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2A;
termin 25 X (piątek) pozostaje bez zmian.

 

Program Konferencji Autyzm i co dalej?

Konferencja Autyzm i co dalej?

Rozwój mowy i komunikacji osób z zaburzeniami

ze spektrum autyzmu drogą ku inkluzji społecznej.

25 X (piątek) 2019 

MOK Nowa Ruda,ul. Strzelecka 2A.

 

9.30 – 9.45 Powitanie gości, uczestników

9.45-10.00 wystąpienie Pani Prorektor SWPR, Przedstawicieli Władz lokalnych, Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Włodowice

10.00 – 12.00 Panel wykładowy

10.00-10.45 Granice wpływu i odpowiedzialności terapeuty w przebiegu terapii osób z autyzmem – dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak

10.45-11.30 Rozwijanie funkcjonalnej komunikacji małego dziecka z autyzmem z wykorzystaniem Metody Zachowań Werbalnych – mgr Joanna Mikołajczyk

11.30-12.00  Komunikacja w spektrum zaburzeń autystycznych – mgr Agata Skwierawska – Kwaśny

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.00 Panel dyskusyjny

12.30-13.00 – Dylematy dotyczące wyboru ścieżki kształcenia dla dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych-  mgr Agata Bogumiła Jardzioch

13.00-13.30  – Przykłady praktyk / rozwiązań terapeutycznych nauczycieli

13.30-14.00  – Dyskusja

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.30 Panel warsztatowy

 1. „Zależności między mową i komunikacją a zachowaniami trudnymi u osób z ASD” dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak
 2. „Strategie komunikacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu” mgr Agata Skierawska – Kwaśny
 3. „Strategie współpracy nauczycieli z rodzicami dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych” mgr Agata Bogumiła Jardzioch

 

UWAGA  !!!

Udział w konferencji jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na konferencję wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy:

https://expandio.pl/autyzm/?id_price=autyzm

Regulamin Konkursu „Koleżanka i kolega – dzieci na A”

Konkurs literacko – plastyczny

„Koleżanka i kolega – dzieci na A”


CELE KONKURSU:

 • inspirowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem;
 • w ramach części literackiej uczestnik powinien napisać opowiadanie- prawdziwe lub zmyślone – poruszające temat autyzmu, obecności osób z autyzmem w społeczeństwie w naszych szkołach, przedszkolach, na podwórkach.
 • w ramach części plastycznej uczestnik wykonuje samodzielnie pracę plastyczną w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice nawiązującą do problematyki autyzmu

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Regulamin kierowany jest do nauczycieli języka polskiego oraz plastyki, wychowawców i wszystkich zainteresowanych rozwijaniem zdolności pisarsko- plastycznych u dzieci i młodzieży.
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego
 1. Obowiązywać będą dwie kategorie wiekowe w każdej z części konkursu:
 • kategoria I – klasy I-III
 • kategoria II – klasy IV-VIII
 1. Każda szkoła po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych:
 • niepublikowanych / niewystawianych wcześniej;
 • tematycznie związanych z tytułem konkursu: „Koleżanka i kolega – dzieci na A”
 • interpretacja tematu jest dowolna
 • oznaczonych metryczką (imię i nazwisko, kategoria wiekowa, nazwa szkoły, dane opiekuna)
 • teksty literackie napisane czcionką 12 Times New Roman – bez ozdabiania tekstu – przyjmowane są tylko w wersji elektronicznej na adres mailowy: konferencja.fala@gmail.com
 • prace plastyczne – należy dostarczyć na adres Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie, ul. Kopernika 4-6 (do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 18 X 2019 – decyduje data doręczenia.
 1. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora – laureaci obu części konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, a prace zostaną zaprezentowane uczestnikom konferencji „Autyzm – i co dalej?” 25 X 2019 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.
 2. Prace, które nie będą spełniać warunków regulaminu, zostaną wyłączone spod oceny jury.

TERMINY:

 • Termin składania prac: do 10.2019 r.

Informacje o laureatach oraz terminie rozstrzygnięcia konkursu ogłoszone zostaną na stronie organizatora 22 X 2019 r. www.fala.edu.pl oraz na fb konferencji:

https://www.facebook.com/events/2370159816431969/

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 25 X 2019 podczas Konferencji „Autyzm – i co dalej?” w Nowej Rudzie (Miejski Ośrodek Kultury).

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Organizatorami konkursu są: Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Zespół Edukacyjny Włodowice, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Rudzie.
 • Prosimy o wytłumaczenie uczestnikom konkursu słowa „plagiat”.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac i wykorzystania ich oraz danych osobowych autorów (wizerunek, imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła) do bezpłatnego rozpowszechniania tekstów i prac w środkach masowego przekazu w celu propagowania konkursu i promocji ich autorów.

Nadesłanie prac jest jednoczesne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 • W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem organizatora:  Iwona Szuber  609 594 060

 

Autyzm i co dalej… Głosowanie DBO

Prosimy o wsparcie i oddanie głosów na nasz projekt w DBO.

Chcemy zorganizować konferencje i szkolenia nt. autyzmu, przede wszystkim w celu podnoszenia kompetencji kadry nauczycielskiej naszych placówek.
Poniżej link z opisem projektu:
https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/projekt-2019/30

Głosować można na 7 projektów, po jednym z każdego obszaru, (sportu, kultury, turystyki, seniorów, wspierania społeczeństwa obywatelskiego, rzemiosła)więc jeżeli chcesz oddać głos również na inny projekt to nic nie stoi na przeszkodzie, nasz wniosek jest z obszaru wsparcia osób z niepełnosprawnościami, także w tym obszarze należy zaznaczyć tylko projekt o nr 30.

Czas na głosowanie mamy do 26 maja.

https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/karta-glosowania-2019/30

 

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH

Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Wrocław w ramach projektu pt. „Organizacja i Przeprowadzenie Integracyjnych Warsztatów Teatralnych – Teatr w Sensorze”

www.wroclaw.pl

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH

data godziny
28 VIII 2018 13 – 18
29 VIII 2018 13 – 18
30 VIII 2018 13 – 19
31 VIII 2018 14 – 18
18 IX 2018 15 – 19
19 IX 2018 15 – 18
20 IX 2018 15 – 18

 

Warsztaty odbędą się w placówce „SENSOR Zachodnia 1”
(pawilon obok przystanku MPK przy ul. Zachodnia, róg Inowrocławska)

Osoby prowadzące:

Anna Rakowska –   aktorka, scenografka, reżyser teatralny

Artur Trunkowski – rehabilitant (współudział w prowadzeniu części zajęć w ramach warsztatów)

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

biuro projektu: 51-141 Wrocław, ul. Władysława Syrokomli 6; tel. 71 794-54-52