Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Aktualności

Program Konferencji Autyzm i co dalej?

Konferencja Autyzm i co dalej?

Rozwój mowy i komunikacji osób z zaburzeniami

ze spektrum autyzmu drogą ku inkluzji społecznej.

25 X (piątek) 2019 

Technoinkubator –  Nowa Ruda Słupiec, ul. Kłodzka 24.

 

9.30 – 9.45 Powitanie gości, uczestników

9.45-10.00 wystąpienie Pani Prorektor SWPR, Przedstawicieli Władz lokalnych, Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Włodowice

10.00 – 12.00 Panel wykładowy

10.00-10.45 Granice wpływu i odpowiedzialności terapeuty w przebiegu terapii osób z autyzmem – dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak

10.45-11.30 Rozwijanie funkcjonalnej komunikacji małego dziecka z autyzmem z wykorzystaniem Metody Zachowań Werbalnych – mgr Joanna Mikołajczyk

11.30-12.00  Komunikacja w spektrum zaburzeń autystycznych – mgr Agata Skwierawska – Kwaśny

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.30 Panel dyskusyjny

12.30-13.00 – Dylematy dotyczące wyboru ścieżki kształcenia dla dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych-  mgr Agata Bogumiła Jardzioch

13.00-13.30 – Przykład dobrych praktyk pedagogicznych z Wielkiej Brytanii – doświadczenia nauczyciela szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu – Paweł Poniewski

13.30-14.00  – Przykłady praktyk / rozwiązań terapeutycznych nauczycieli

14.00-14.30  – Dyskusja

14.30-15.30 Przerwa obiadowa

15.30-17.00 Panel warsztatowy

 1. „Zależności między mową i komunikacją a zachowaniami trudnymi u osób z ASD” dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak
 2. „Strategie komunikacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu” mgr Agata Skierawska – Kwaśny
 3. „Strategie współpracy nauczycieli z rodzicami dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych” mgr Agata Bogumiła Jardzioch

 

UWAGA  !!!

Udział w konferencji jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na konferencję wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy:

https://expandio.pl/autyzm/?id_price=autyzm

Regulamin Konkursu “Koleżanka i kolega – dzieci na A”

Konkurs literacko – plastyczny

„Koleżanka i kolega – dzieci na A”


CELE KONKURSU:

 • inspirowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem;
 • w ramach części literackiej uczestnik powinien napisać opowiadanie- prawdziwe lub zmyślone – poruszające temat autyzmu, obecności osób z autyzmem w społeczeństwie w naszych szkołach, przedszkolach, na podwórkach.
 • w ramach części plastycznej uczestnik wykonuje samodzielnie pracę plastyczną w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice nawiązującą do problematyki autyzmu

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Regulamin kierowany jest do nauczycieli języka polskiego oraz plastyki, wychowawców i wszystkich zainteresowanych rozwijaniem zdolności pisarsko- plastycznych u dzieci i młodzieży.
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego
 1. Obowiązywać będą dwie kategorie wiekowe w każdej z części konkursu:
 • kategoria I – klasy I-III
 • kategoria II – klasy IV-VIII
 1. Każda szkoła po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych:
 • niepublikowanych / niewystawianych wcześniej;
 • tematycznie związanych z tytułem konkursu: „Koleżanka i kolega – dzieci na A”
 • interpretacja tematu jest dowolna
 • oznaczonych metryczką (imię i nazwisko, kategoria wiekowa, nazwa szkoły, dane opiekuna)
 • teksty literackie napisane czcionką 12 Times New Roman – bez ozdabiania tekstu – przyjmowane są tylko w wersji elektronicznej na adres mailowy: konferencja.fala@gmail.com
 • prace plastyczne – należy dostarczyć na adres Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie, ul. Kopernika 4-6 (do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 18 X 2019 – decyduje data doręczenia.
 1. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora – laureaci obu części konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, a prace zostaną zaprezentowane uczestnikom konferencji „Autyzm – i co dalej?” 25 X 2019 w Technoinkubatorze Agroreg Nowa Ruda – Słupiec.
 2. Prace, które nie będą spełniać warunków regulaminu, zostaną wyłączone spod oceny jury.

TERMINY:

 • Termin składania prac: do 10.2019 r.

Informacje o laureatach oraz terminie rozstrzygnięcia konkursu ogłoszone zostaną na stronie organizatora 22 X 2019 r. www.fala.edu.pl oraz na fb konferencji:

https://www.facebook.com/events/2370159816431969/

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 25 X 2019 podczas Konferencji „Autyzm – i co dalej?” w Nowej Rudzie Słupcu (Technoinkubator AGROREG).

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Organizatorami konkursu są: Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Zespół Edukacyjny Włodowice, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Rudzie.
 • Prosimy o wytłumaczenie uczestnikom konkursu słowa „plagiat”.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac i wykorzystania ich oraz danych osobowych autorów (wizerunek, imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła) do bezpłatnego rozpowszechniania tekstów i prac w środkach masowego przekazu w celu propagowania konkursu i promocji ich autorów.

Nadesłanie prac jest jednoczesne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 • W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem organizatora:  Iwona Szuber  609 594 060

 

Autyzm i co dalej… Głosowanie DBO

Prosimy o wsparcie i oddanie głosów na nasz projekt w DBO.

Chcemy zorganizować konferencje i szkolenia nt. autyzmu, przede wszystkim w celu podnoszenia kompetencji kadry nauczycielskiej naszych placówek.
Poniżej link z opisem projektu:
https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/projekt-2019/30

Głosować można na 7 projektów, po jednym z każdego obszaru, (sportu, kultury, turystyki, seniorów, wspierania społeczeństwa obywatelskiego, rzemiosła)więc jeżeli chcesz oddać głos również na inny projekt to nic nie stoi na przeszkodzie, nasz wniosek jest z obszaru wsparcia osób z niepełnosprawnościami, także w tym obszarze należy zaznaczyć tylko projekt o nr 30.

Czas na głosowanie mamy do 26 maja.

https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/karta-glosowania-2019/30

 

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH

Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Wrocław w ramach projektu pt. „Organizacja i Przeprowadzenie Integracyjnych Warsztatów Teatralnych – Teatr w Sensorze”

www.wroclaw.pl

HARMONOGRAM WARSZTATÓW TEATRALNYCH

data godziny
28 VIII 2018 13 – 18
29 VIII 2018 13 – 18
30 VIII 2018 13 – 19
31 VIII 2018 14 – 18
18 IX 2018 15 – 19
19 IX 2018 15 – 18
20 IX 2018 15 – 18

 

Warsztaty odbędą się w placówce „SENSOR Zachodnia 1”
(pawilon obok przystanku MPK przy ul. Zachodnia, róg Inowrocławska)

Osoby prowadzące:

Anna Rakowska –   aktorka, scenografka, reżyser teatralny

Artur Trunkowski – rehabilitant (współudział w prowadzeniu części zajęć w ramach warsztatów)

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

biuro projektu: 51-141 Wrocław, ul. Władysława Syrokomli 6; tel. 71 794-54-52

WARSZTATY TEATRALNE – PROGRAM – OPIS ZAŁOŻEŃ

Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Wrocław w ramach projektu pt. „Organizacja i Przeprowadzenie Integracyjnych Warsztatów Teatralnych – Teatr w Sensorze”

www.wroclaw.pl

 WARSZTATY TEATRALNE – PROGRAM – OPIS ZAŁOŻEŃ

Warsztaty stanowią wdrożenie innowacyjnej formy łączenia rehabilitacji, usprawniania organizmu z grą aktorską i realizacją warsztatów teatralnych. Podczas zajęć ruchowych wykorzystywane będę wzorce ruchowe i elementy rehabilitacji.

Zajęcia będą odbywały się w okresie VIII – X 2018 r. w placówce Sensor Zachodnia 1, której organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”.

Szczegółowy program zajęć zostanie dostosowany do uczestników
Szczególnie zapraszamy do udziału osoby z niepełnosprawnością !!!

Motywem przewodnim będą wariacje na temat “Otella” Szekspira.
Warsztaty zostaną zrealizowane w stylistyce tzw. metateatru, z położeniem akcentu na ćwiczenia gry aktorskiej w odniesieniu do przerysowania, uwypuklenia postaci występujących w ww. sztuce

 1. Aktorzy przeprowadzą wśród siebie casting na osoby dramatu, m.in:
  Otello – ten który jest najbardziej inny od wszystkich
  Jagon – najbardziej wredny
  Cassio – najbardziej przypomina kozła ofiarnego Desdemona – wedle zasady, że u Szekspira w teatrze nie mogło być kobiet na scenie – rola męska;
 2. Etiudy ruchowe, ćwiczenia monologów;
 3. Sceny ruchowo/plastyczne na przykładzie sceny ukazującej miłość Otella i Desdemony
 4. Ćwiczenia typu „uwierzyć w siebie”
 5. Odgrywanie scen zazdrości różnych postaci, knowania, spisku, szyderstwo
 6. Odgrywanie scen autoalienacji wg wzoru odnoszącego się do postaci Otella, który popada w ciemne zakątki psychiki, jego alienacja, samo-wykluczenie;
 7. Konfrontacje, wg wzoru zazdrosnego Otella i niewinnej, niczego nieświadomej Desdemony;
 8. Scena “sądu nad Otellem” – ćwiczenia wypowiadania własnych opinii;
 9. “Wyjście z roli” ćwiczenie zrzucenie formy i jarzma inności z wybranych postaci.

UWAGA!!! Uczestnicy warsztatów będą mogli włączyć się do udziału w Grupie Teatralnej, funkcjonującej przy placówce „Sensor Zachodnia 1”

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

biuro projektu: 51-141 Wrocław, ul. Władysława Syrokomli 6; tel. 71 794-54-52

Zaproszenie do udziału w warsztatach teatralnych

Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Wrocław w ramach projektu pt. „Organizacja i Przeprowadzenie Integracyjnych Warsztatów Teatralnych – Teatr w Sensorze”

www.wroclaw.pl

Zaproszenie

do udziału w warsztatach teatralnych

Warsztaty stanowią wdrożenie innowacyjnej formy łączenia rehabilitacji, usprawniania organizmu z grą aktorską i realizacją warsztatów teatralnych. Podczas zajęć ruchowych wykorzystywane będę wzorce ruchowe i elementy rehabilitacji.

Warsztaty odbędą się w okresie VIII – X 2018 r. w placówce Sensor Zachodnia 1, której organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”.

Szczególnie zapraszamy do udziału osoby z niepełnosprawnością !!!

Szczegółowych informacji udziela Łukasz, tel. 669-664-226

UWAGA!!! Uczestnicy warsztatów będą mogli włączyć się do udziału w Grupie Teatralnej, funkcjonującej przy placówce „Sensor Zachodnia 1”

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

biuro projektu: 51-141 Wrocław, ul. Władysława Syrokomli 6; tel. 71 794-54-52