Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Aktualności

ocena ofert – materiały biurowe

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że dnia 3 września  2010 r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym na dostarczenie materiałów biurowych i drobnych pomocy edukacyjnych.

 

W toku badania i oceny ofert komisja przyjęła ofertę firmy:

 

HCM

ul. Robotnicza 1a

53-607 Wrocław

rozstrzygniecie_materiały biurowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Badanie kompetencji uczniów

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej poszukuje podmiotu do realizacji zadania przewidzianego w projekcie “Z Małej Szkoły w Wielki Świat”.

Badanie kompetencji uczniów

Zadanie to obejmuje przeprowadzenie tzw. badań podłużnych na przestrzeni trzech lat wraz z grupą odniesienia, tzn. diagnozy na wejściu, w trakcie oraz na wyjściu, a także opracowanie raportów po każdym z cyklu badań.

Badanie kompetencji zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Obsługa prawna

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej poszukuje podmiotu do realizacji zadania przewidzianego w projekcie “Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL – Priorytet III, Działanie 3.3.4

Obsługa prawna

Zadanie to obejmuje doradztwo prawne, wydawanie opini w przedmiotowych sprawach związanych z relizacją projektu w tym udział w przygotowaniu umów i przetargów, reprezentowanie Lidera i Partnerów projektu w sytuacjach spornych z Instytucją Wdrażającą i Beneficjentami Ostatecznymi.

zapytanie ofertowe obsługa prawna