Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Działania Fundacji

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej jest organem prowadzącym dla placówek edukacyjnych:

  1. na terenie Gminy Nowa Ruda od września 2012 prowadzi Szkołę Podstawową im. Św. Wojciecha we Włodowicach, od IX 2013 Niepubliczne Gimnazjum i Przedszkole we Włodowicach, a 1 IX 2015 otworzyła Szkołę Podstawową AMS w Woliborzu (łącznie ponad 180 uczniów)
  2. we Wrocławiu od 1 IX 2014 prowadzi Szkołę Podstawową AMS na osiedlu Leśnica, a od 1 IX 2015 również na osiedlu Kowale (łącznie 34 uczniów)
  3. Klub Seniora przy DK BAKARA we Wrocławiu (łącznie ok. 100 uczestników zajęć)

 

Ponadto prowadzimy Dolnośląski Ośrodek Osób Twórczych DOOT, punkt konsultacyjny pomocy psychologiczno-terapeutycznej „Inventio Terapia&Rozwój” i wspieramy grupę nieformalną „ONiSprawni”, koordynujemy Loterie Dobroczynne.

 

Zapraszamy do współpracy !!!

 

Zrealizowane projekty

1) 01.09.2014-30.06.2015 Projekt „Wrocławskie Iskry – stały wolontariat seniorów w szkołach podstawowych we Wrocławiu” Program „Seniorzy w Akcji” dotacja Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Prowadzone przez seniorów wspólnie z dziećmi warsztaty artystyczne, kulinarne, zajęcia z rękodzieła. Zorganizowanie warsztatów, wystawy i spotkania (finisaż Projektu) Budżet projektu = 18664,00 zł (okresowe sprawozdanie przyjęte)

 

2) 01-04-2014 do 31-12-2014 Projekt „Iskry. Aktywni Seniorzy – Stworzenie sieci współpracy na rzecz uruchomienia programu Edukacyjnego Wolontariatu Seniorów” program Rządowy ASOS, nawiązanie współpracy Klubu Seniora BAKARA ze środowiskiem Seniorów i Szkół z Dolnego Śląska: z Włodowic oraz z terenu Gminy Nowa Ruda, z Gminy Lwówek Śląski (Włodzice Wielkie), Gminy Żarów (Zastruże) i Góra (Witoszyce). Do Projektu dołączyły województwa: lubuskie (Pamięcin i Podmokle Małe) oraz opolskie (Pilszcz) i dalsze włączanie działań seniorów do Szkół Podstawowych – współpraca międzypokoleniowa, np. wspólne z dziećmi warsztaty artystyczne, kulinarne, zajęcia z rękodzieła oraz zorganizowanie spotkań „sieciujących”, w tym pleneru malarsko-ceramicznego i warsztatów. Budżet projektu = 192934,00 zł (sprawozdanie przyjęte i rozliczone).

 

3) 04.09.2013 – 31.12.2013 Projekt „Iskry – Regionalna Współpraca Seniorów”, program Rządowy ASOS, nawiązanie współpracy Klubu Seniora BAKARA i z Włodowic oraz z terenu Gminy Nowa Ruda, ze środowiskiem Seniorów z Gminy Lwówek Śląski (Włodzice Wielkie) i Gminy Żarów (Zastruże) i dalsze włączanie działań seniorów do Szkół Podstawowych – współpraca międzypokoleniowa, np. wspólne z dziećmi warsztaty artystyczne, kulinarne, zajęcia z rękodzieła oraz zorganizowanie spotkań „sieciujących”, w tym pleneru malarsko-ceramicznego. Budżet projektu = 104500,00 zł (sprawozdanie przyjęte i rozliczone)

 

4) 01.03.2013 – 31.12.2013 Zadanie publiczne pod tytułem: DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SENIORA W 2013 ROKU (1214) – Klub Seniora Bakara, dotowane kwotą 8500,00 zł przez Gminę Wrocław. Budżet projektu = 11.400,00 zł

 

5) 01.10.2012 – 31.06.2013 Projekt „ISKRY2 – Regionalna Współpraca Seniorów”, program Rządowy ASOS, nawiązanie współpracy Klubu Seniora BAKARA ze środowiskiem Seniorów z terenu Gminy Nowa Ruda, włączenia działań seniorów do Szkół Podstawowych – współpraca międzypokoleniowa, np. wspólne z dziećmi warsztaty kulinarne, zajęcia z rękodzieła oraz organizowanie spotkań „sieciujących”. Budżet projektu = 130.203,00 zł

 

6) VI 2009 – XII 2010. Projekt Kompetentni Liderzy Sprawne Organizacje, dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt Partnerski: Lider – Fundacja FALA; Partnerzy: Fundacja Magnus, Stowarzyszenie Pro Publico Bono; Celem projektu jest zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego w realizacji zadań publicznych poprzez szkolenia, doradztwo, promocję i działania integrujące. W ramach projektu w 2010 r. oprócz kursów i szkoleń, kontynuowane były Studia podyplomowe „Liderzy zmian- zarządzanie organizacjami pozarządowymi” we współpracy z DWSSP ASESOR. Wartość dofinansowania w 2010 roku wyniosła 89630,00 zł.

 

7) XII 2009 – X 2013. „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” w ramach POKL 3.3.4. Projekt Partnerski: Lider – Federacja Inicjatyw Oświatowych; Partnerzy: Fundacja Civis Polonus; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin. Fundacja FALA odpowiadała za koordynacją projektu w Regionie Zachodnim (woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie, zach-pom.) oraz za koordynację działań promocyjnych i badanie kompetencji wśród uczniów, bezpośredni nadzór nad rozwijaniem kompetencji u uczniów: 56 szkół z ww. województw, organizacja seminariów i konferencji doskonalących dla nauczycieli. Zaangażowano ponad 250 nauczycielami, których zadaniem było przeprowadzenie projektów edukacyjnych z uczniami w podziale na kompetencje społeczno-obywatelskie i matematyczno-przyrodnicze. W każdej ze szkół realizowano 18 projektów rocznie wg wcześniej przygotowanych scenariuszy. Wartość budżetu Fundacji to ponad 5 mln. zł.

 

8) XI 2010 – III 2012 , POKL 9.4 „Kapitał Edukacyjny. Studia podyplomowe menadżerów projektów edukacyjnych i społecznych, którego Fundacja jest Liderem. Jest to projekt w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim. Do udziału w projekcie zgłosiło się ok. 120 osób na planowanych 40 miejsc. budżet całego projektu to 805.942,74 zł.

 

9) VI 2012 – IX 2013,”Wolontariat rozwija wieś” – projekt długoterminowego wolontariatu w org. pozarządowych na terenach wiejskich, we Współpracy z Federacją Inicjatyw Oświatowych (Lider), Fundacja FALA jako partner odpowiada m.in za szkolenia wolontariuszy; dotyczy aktywizacji i podnoszenia kwalifikacji osób nieaktywnych zawodowo, kwota dotacji 200 tyś zł.