Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Misja Fundacji

Misją fundacji jest wprowadzanie zasad pomocniczości oznaczającej wspieranie przez kolejne szczeble władzy publicznej faktycznych potrzeb i możliwości społecznych.

Cele i zasady działania Fundacji:
· pobudzanie aktywności społeczności lokalnych;
· wspomaganie kreatywności mieszkańców;
· rozwój sektora organizacji pozarządowych;
· aktywne przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym,
· zwiększanie demokratyzacji życia publicznego we wspólnotach terytorialnych;
· przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie dla procesów integracji
i reintegracji oraz rehabilitacji społecznej.