Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Uncategorized

Zapytanie ofertowe – porównawcze

Zapytanie ofertowe – porównawcze dot. organizacji Letnich Konferencji Metodycznych dla Szkolnych Zespołów Projektowych w projekcie “Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet
III, Działanie 3.3.4. zgodnie z umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr UDA-
POKL.03.03.04-00-080/09-01)

Zapytanie ofertowe pobierz

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że w dniu 5 stycznia 2012 r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża – Prezesa Zarządu Fundacji dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym dotyczącym wyboru ośrodków szkoleniowych na organizację seminariów wojewódzkich.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pobierz