Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe – druk raportu – rozstrzygnięte

Wrocław, 13 września 2013 r.

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że dnia 12 września 2013 r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym na druk i dostaw raportu w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” z dnia 26.08.2013 r.

W toku badania i oceny ofert komisja przyjęła ofertę firmy:

 

PIKSEL. Michał Zimny

ul. Lelewela 4

53-505 Wrocław

rozstrzygniecie_druk(pobierz)

 

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe pendrive USB – rozstrzygnięte

 Wrocław, 20 sierpień 2013 r.

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że dnia 20 sierpnia 2013r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym na nośniki pamięci typu pendrive z dnia 17.07.2013r.

W toku badania i oceny ofert komisja przyjęła ofertę firmy:

GoMa Agencja Reklamy. Mariusz Markut

ul. Ofiar Katynia 37

37-450 Stalowa Wola

wynik_pendrive

  Czytaj dalej

Unieważnione Zapytanie ofertowe

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 14.03.2013 r. dotyczącego wykonania oraz dostarczenia smyczy reklamowych w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” ,POKL 3.3.4., zgodnie z umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr UDA-POKL.03.03.04-00-080/09-01.

Unieważnienie spowodowane jest podaniem błędnej informacji zawartej w szczegółowym opisie zamówienia. Zapytanie ofertowe zostanie w przyszłości umieszczone na stronie projektu www.malaszkola.pl oraz na stronie www.fala.edu.pl. Prosimy o monitorowanie tych stron.

zapytanie ofertowe smycze unieważnienie