Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe:

1. Wykonanie i dostawa latawców promocyjnych jednoliniowych na potrzeby realizacji projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” – 7000 sztuk.
2. Wykonanie i dostawa latawców promocyjnych dwulinkowych na potrzeby realizacji projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” -115 szt.

Informacje dodatkowe:
1. wizualizacja i wzór logotypu (załącznik nr 1)
2. okres realizacji dostawy do biura projektu we Wrocławiu do 15 października 2011 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 latawce

Zapytanie ofertowe porównawcze na gadżety reklamowe:

1. Wykonanie i dostawa koszulek promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” – 7000 sztuk.
2. Wykonanie i dostawa samozaciskowych opasek odblaskowych 7000 sztuk.

Informacje dodatkowe:
1. wzór rozmieszczenia logotypów na koszulkach (załącznik nr 1)
2. wzory nadruków na koszulkach (załącznik nr 2)
3. wzór nadruku na opaskę odblaskową (załącznik nr 3)
4. okres realizacji dostawy do biura projektu we Wrocławiu do 10 września 2011 r.

specyfikacja do pobrania

ocena ofert – materiały biurowe

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że dnia 3 września  2010 r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym na dostarczenie materiałów biurowych i drobnych pomocy edukacyjnych.

 

W toku badania i oceny ofert komisja przyjęła ofertę firmy:

 

HCM

ul. Robotnicza 1a

53-607 Wrocław

rozstrzygniecie_materiały biurowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Badanie kompetencji uczniów

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej poszukuje podmiotu do realizacji zadania przewidzianego w projekcie “Z Małej Szkoły w Wielki Świat”.

Badanie kompetencji uczniów

Zadanie to obejmuje przeprowadzenie tzw. badań podłużnych na przestrzeni trzech lat wraz z grupą odniesienia, tzn. diagnozy na wejściu, w trakcie oraz na wyjściu, a także opracowanie raportów po każdym z cyklu badań.

Badanie kompetencji zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Obsługa prawna

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej poszukuje podmiotu do realizacji zadania przewidzianego w projekcie “Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL – Priorytet III, Działanie 3.3.4

Obsługa prawna

Zadanie to obejmuje doradztwo prawne, wydawanie opini w przedmiotowych sprawach związanych z relizacją projektu w tym udział w przygotowaniu umów i przetargów, reprezentowanie Lidera i Partnerów projektu w sytuacjach spornych z Instytucją Wdrażającą i Beneficjentami Ostatecznymi.

zapytanie ofertowe obsługa prawna