Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zarząd i dane rejestrowe

NAZWA: Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”
SIEDZIBA: ul. Stabłowicka 143, 54-062 Wrocław

KRS: 0000215783
NIP: 8942810950
REGON: 933021818

POŻYTEK PUBLICZNY: Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego. (wpis nr 215783 w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r.)

STATUT FUNDACJA FALA

ZARZĄD FUNDACJI

PREZES: Tomasz Siemież
CZŁONEK ZARZĄDU: Małgorzata Suwaj
CZŁONEK ZARZĄDU: Jan Burzyński