Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Informacja o wynikach oceny ofert – woj. dolnośląskie

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” informuje, że w związku z wycofaniem się Oferenta, którego oferta miała zostać poddana weryfikacji podczas wizyty w proponowanym ośrodku w województwie dolnośląskim, w dniu 16 listopada 2012 r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża, ostatecznie rozstrzygnęła zapytanie ofertowo-porównawcze dotyczącym organizacji seminariów wojewódzkich dla Szkolnych Zespołów Projektowych (kod CPV 55270000-3).

seminaria_wyniki FALA 2013 dol