Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Kurs ONLINE kierowników wypoczynku – 01.02-09.02.2014 r.

Działając na podstawie zezwolenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr WRE.5632.59.2013 Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” zaprasza na kolejny KURS ONLINE KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU.

Czas trwania 01.02-09.02.2014 r.

Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca. Nie czekaj na ostatnią chwilę i jeszcze przez feriami zimowymi zdobądź uprawnienia Kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Udział w KURSIE ONLINE jest odpłatny.

Zakres KURSU ONLINE:

* zakres tematyczny w pełni zgodny z wymogami Kuratorium Oświaty;

* materiały szkoleniowe z repertuarem do praktycznego wykorzystania w pracy kierownika;

* uczestnikom KURS ONLINE zapewniamy wsparcie kierownika kursu, który jednocześnie jest prowadzącym;

* na uczestników, którzy zaliczą KURS ONLINE czekają świadectwa wystawiane w oparciu o aktualne Rozp. MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z numerem zezwolenia Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

KURS ONLINE kończy się egzaminem na platformie edukacyjnej moodle (www.moodle.fala.edu.pl) w 2 formach: 1 – test w ostatnich dniach kursu i 2 – plan wychowawczy na zaliczenie.

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa w KURSIE ONLINE jest:

* co najmniej średnie wykształcenie i ukończone 18 lat;

* wypełnienie i odesłanie mailem ankiety zgłoszeniowej;

* dokonanie opłaty przelewem przed terminem kursu;

* każdy kandydat przed przyjęciem na KURS ONLINE, a najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, musi dostarczyć dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej (może być legitymacja studencka lub dyplom);

a ponadto: dla osób nie będących czynnymi nauczycielami lub czynnymi podharcmistrzami:

– udokumentowanie 3-letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznej z dziećmi lub młodzieżą,

Zgłoszenie chęci uczestnictwa proszę składać do 30.01.2014 r. na adres mailowy: fundacja.fala@gmail.com

Cena za KURS ONLINE:

110 zł/os

Wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu na numer konta Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”: 46 2130 0004 2001 0497 4119 0002

 

*RABATY*

Przy min. 3 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 100 zł/os*;

Przy min. 5 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 90 zł/os*;

Przy min. 8 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 80 zł/os*.

* podana cena kursu online obowiązuje wyłącznie w sytuacji opłacenia kursu przez wszystkie zgłoszone osoby przed jego terminem rozpoczęcia.

Tel. kontaktowy: 796 539 290, e-mail: fundacja.fala@gmail.com

Zapraszamy na stronę:

www.fala.edu.pl

Znajdziesz nas również na:

https://www.facebook.com/fala.wroclaw

Ankieta zgłoszeniowa: ankieta zgłoszeniowa 01.02-09.02.2014