Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


KURS ONLINE KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

.. przez Internet;
.. bez wychodzenia z domu;
.. w wybranych przez Ciebie godzinach;
.. w dzień lub w nocy;
.. z pomocą kierownika kursu;
.. z pomocą działu technicznego;
.. świadectwo wystawiane w oparciu o aktualne Rozp. MEN z 11 stycznia 2012 r. otrzymasz pocztą tradycyjną.

Warto? .. pewnie, że tak!

Działając na podstawie zezwolenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr WRE.5632.59.2013 Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” zaprasza na kolejną edycję

KURSU ONLINE KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

Czas trwania:

08.03-16.03.2014 r.

lub

15.03-23.03.2014 r.

Udział w KURSIE ONLINE jest odpłatny.

Zakres KURSU ONLINE:

* zakres tematyczny w pełni zgodny z wymogami Kuratorium Oświaty;

* materiały szkoleniowe z repertuarem do praktycznego wykorzystania w pracy kierownika;

* uczestnikom KURSU ONLINE zapewniamy wsparcie kierownika kursu, który jednocześnie jest prowadzącym;

* na uczestników, którzy zaliczą KURS ONLINE czekają świadectwa wystawiane w oparciu o aktualne Rozp. MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z numerem zezwolenia Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

KURS ONLINE kończy się egzaminem na platformie edukacyjnej moodle (www.moodle.fala.edu.pl) w 2 formach: 1 – test w ostatnich dniach kursu i 2 – plan wychowawczy na zaliczenie.

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa w KURSIE ONLINE jest:

* co najmniej średnie wykształcenie i ukończone 18 lat;

* wypełnienie i odesłanie mailem ankiety zgłoszeniowej;

* dokonanie opłaty przelewem przed terminem kursu;

* każdy kandydat przed przyjęciem na KURS ONLINE, a najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, musi dostarczyć dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej (może być legitymacja studencka lub dyplom);

a ponadto: dla osób nie będących czynnymi nauczycielami lub czynnymi podharcmistrzami:

– udokumentowanie 3-letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznej z dziećmi lub młodzieżą,

Jeśli jesteś zainteresowany..

już dzisiaj prześlij do nas wypełnioną ankietę online. Odpowiemy, czy spełniasz warunki udziału. Po zatwierdzeniu udziału przesyłasz dokumenty tradycyjną pocztą i dokonujesz wpłaty. Po dokonaniu wpłaty udostępniamy kurs. Ankietę znajdziesz na stroniewww.fala.edu.pl w dziale aktualności lub prześlemy Ci ją drogą mailową.email:fundacja.fala@gmail.com;  Tel. kontaktowy: 796 539 290

Cena za KURS ONLINE:

110 zł/os

Wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu na numer konta Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”: 46 2130 0004 2001 0497 4119 0002

 

*RABATY*

Przy min. 3 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 100 zł/os*;

Przy min. 5 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 90 zł/os*;

Przy min. 8 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 80 zł/os*.

* podana cena kursu online obowiązuje wyłącznie w sytuacji opłacenia kursu przez wszystkie zgłoszone osoby przed jego terminem rozpoczęcia.

Załączniki:

ankieta zgłoszeniowa 08.03-16.03.2014

ankieta zgłoszeniowa 15.03-23.03.2014

Zapraszamy na stronę:

www.fala.edu.pl

Znajdziesz nas również na:

https://www.facebook.com/fala.wroclaw