Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


KURS ONLINE KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

.. przez Internet;
.. bez wychodzenia z domu;
.. w wybranych przez Ciebie godzinach;
.. w dzień lub w nocy;
.. z pomocą kierownika kursu;
.. z pomocą działu technicznego;
.. świadectwo wystawiane w oparciu o aktualne Rozp. MEN z 11 stycznia 2012 r. otrzymasz pocztą tradycyjną.

Warto? .. pewnie, że tak!

 

Działając na podstawie zezwolenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr WRE.5632.59.2013 Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” zaprasza na kolejną edycję

KURSU ONLINE KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU 

04.07-12.07.2014 r.

Czas trwania np. 04.07-12.07.2014 r., oznacza, że kurs nie rozpocznie się wcześniej niż 04.07, natomiast każdy uczestnik ma prawo zrobić go szybciej, w swoim tempie, ale nie później niż do 12.07.2014 r.  Zakres tematyczny kursu na kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży przewidziany jest łącznie na 10 h.

Udział w KURSIE ONLINE jest odpłatny.

Zakres KURSU ONLINE:

* zakres tematyczny przewidziany łącznie na 10 h w pełni zgodny z wymogami Kuratorium Oświaty;

* materiały szkoleniowe z repertuarem do praktycznego wykorzystania w pracy kierownika;

* uczestnikom KURSU ONLINE zapewniamy wsparcie kierownika kursu, który jednocześnie jest prowadzącym;

* na uczestników, którzy zaliczą KURS ONLINE czekają świadectwa wystawiane w oparciu o aktualne Rozp. MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z numerem zezwolenia Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

KURS ONLINE kończy się egzaminem na platformie edukacyjnej moodle (www.moodle.fala.edu.pl) w 2 formach: 1 – test w ostatnich dniach kursu i 2 – plan wychowawczy na zaliczenie.

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa w KURSIE ONLINE jest:

* co najmniej średnie wykształcenie i ukończone 18 lat;

* wypełnienie i odesłanie mailem ankiety zgłoszeniowej;

* dokonanie opłaty przelewem przed terminem kursu;

* każdy kandydat przed przyjęciem na KURS ONLINE, a najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, musi dostarczyć dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej (może być legitymacja studencka lub dyplom);

a ponadto: dla osób nie będących czynnymi nauczycielami lub czynnymi podharcmistrzami:

– udokumentowanie 3-letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznej z dziećmi lub młodzieżą,

Jeśli jesteś zainteresowany już dzisiaj prześlij do nas mailem wypełnioną ankietę zgłoszeniową. Odpowiemy Ci czy spełniasz warunki udziału. Po zakwalifikowaniu na kurs, wysyłasz do nas pocztą tradycyjną wszystkie wymagane dokumenty i dokonujesz wpłaty, a my udostępniamy Tobie kurs na platformie.

Ankietę znajdziesz na stronie www.fala.edu.pl w dziale aktualności lub prześlemy Ci ją drogą mailową.

Nasz email: fundacja.fala@gmail.com;  tel. kontaktowy: 796 539 290

Cena za KURS ONLINE:

110 zł/os

Wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu na numer konta Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”: 46 2130 0004 2001 0497 4119 0002

 

*RABATY*

Przy min. 3 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 100 zł/os*;

Przy min. 5 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 90 zł/os*;

Przy min. 8 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 80 zł/os*.

* podana cena kursu online obowiązuje wyłącznie w sytuacji opłacenia kursu przez wszystkie zgłoszone osoby przed jego terminem rozpoczęcia.

Zgłoszenia do pobrania:

ankieta zgłoszeniowa 04.07-12.07.2014 KIEROWNIK (szablon)

Zapraszamy na stronę:

https://www.facebook.com/fala.wroclaw