Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Kursy wychowawców i kierowników wypoczynku 2013

Działając na podstawie zezwolenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr KO.WRE.5632.10.2013
Fundacja “FALA” zaprasza na kursy wychowawców oraz kierowników wypoczynku w okresie maj-czerwiec 2013

Grafik kursów wychowawców: 24-26 maja, 14-16 czerwca, 28-30 czerwca
Terminy kursów kierowników: 25 maja, 15 czerwca, 29 czerwca

Uwaga – są jeszcze wolne miejsca. Nie czekaj na ostatnią chwilę, już teraz zdobądź uprawnienia wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.
Udział w zajęciach jest odpłatny i wynosi 145 zł za kurs wychowawców oraz 125 za kurs kierowników.
W przypadku skierowania więcej niż jednej osoby z organizacji udzielamy rabatu: 3,4osoby-10%,5 i więcej-15%.
Istnieje możliwość przygotowania kursu dla całej grupy na zamówienie (min. 10 osób dla wychowawców i min. 6 dla kierowników.

Zakres szkoleń:

* pełne 36 godz. (wychowawcy) lub 10 (kierownicy) zajęć dydaktycznych, prowadzonych metodami warsztatowymi przez doświadczonych wychowawców i trenerów;
* zakres tematyczny zgodny z wymogami Kuratorium Oświaty;
* materiały szkoleniowe z repertuarem do praktycznego wykorzystania w pracy wychowawcy;
* na uczestników, którzy zaliczą kurs czekają świadectwa z numerem zezwolenia Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Kursy kończą się egzaminem w 2 formach: 1 – test w ostatnim dniu kursu i 2 – plan wychowawczy na zaliczenie po kursie.

UWAGA!
Warunkiem uczestnictwa w kursach jest:

* co najmniej średnie wykształcenie i ukończone 18 lat,
* wypełnienie i odesłanie mailem ankiety zgłoszeniowej min.4 dni przed terminem,
* dokonanie opłaty przelewem przed terminem kursu.
* każdy kandydat przed przyjęciem na kurs, a najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia musi dostarczyć dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej (może być legitymacja studencka lub dyplom),
a ponadto w przypadku kierowników: dla osób nie będących czynnymi nauczycielami lub czynnymi podharcmistrzami
– udokumentowanie 3-letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznej z dziećmi lub młodzieżą,

Formularze zgłoszeniowe do pobrania poniżej.
Pomagamy w znalezieniu pracy na wakacje.

Miejsce kursów: Syrokomli 6, 51-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
tel.kontaktowy: 796 539 290, e-mail: fundacja.fala@gmail.com

załączniki:

Ankieta_Zgloszeniowa_kurskierownikow_FALA

Ankieta_Zgloszeniowa_kurs_wychowawcow_FALA