Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Rekrutacja do pracy

Poszukujemy ambitnych  i społecznie zaangażowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w I Aktywnej Małej Szkole w Krakowie (niepublicznej na prawach szkoły publicznej), dla której organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej ”FALA” reprezentowana przez mieszkającego w Krakowie członka zarządu – Małgorzatę Suwaj.

Jeżeli spełniasz poniższe wymagania zgłoś się do nas!

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – edukacja wczesnoszkolna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych (oświadczenie na etapie rekrutacji, zaświadczenie przed podpisaniem umowy)

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy metodą projektu edukacyjnego
 • kompetencje w zakresie stosowania oceniania kształtującego
 • umiejętności samodzielnej organizacji pracy
 • kreatywność, odpowiedzialność
 • zaangażowanie społeczne / współpraca z organizacją pozarządową

Wymagania mile widziane:

 • wykształcenie kierunkowe w zakresie oligofrenopedagogiki
 • doświadczenie w pracy dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w grupie różnowiekowej

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV oraz listu motywacyjnego w wersji elektronicznej na adres e-mail.: ams1krakow@gmail.com Zgłoszenia przyjmujemy do 8 IV 2015 r. Prosimy o zamieszczenie w tytule adnotacji: „nauczyciel AMS”.Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Więcej o sieci AMS: www.aktywnamalaszkola.pl

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.