Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Nowe zapytanie ofertowe

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 zostało unieważnione zapytanie ofertowe z dnia 13 grudnia 2011 dot. wyboru ośrodków szkoleniowych na organizację seminariów w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, zachodniopomorskim dla Szkolnych Zespołów Projektowych z powodu błędnie podanej daty dla organizacji seminarium w woj. lubuskim.

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym ogłaszamy nowe zapytanie, w którym dodatkowo zostały doprecyzowane warunki zgłaszania ofert.

Tomasz Siemież

Koordynator regionu zachodniego Projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”

Nowe zapytanie pobierz