Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


ocena ofert – materiały biurowe

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że dnia 3 września  2010 r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym na dostarczenie materiałów biurowych i drobnych pomocy edukacyjnych.

 

W toku badania i oceny ofert komisja przyjęła ofertę firmy:

 

HCM

ul. Robotnicza 1a

53-607 Wrocław

rozstrzygniecie_materiały biurowe