Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Ocena ofert

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala” informuje, że w dniu 17 maja 2012 r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym dotyczącym organizacji Letnich Konferencji Metodycznych dla Szkolnych Zespołów Projektowych (kod CPV 55270000-3).

Informacja o wynikach oceny ofert