Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Oddaj głos na FALĘ do KM POWER 2014-2020 !!!

Przedstawiciele Zarządu Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej FALA (Małgorzata Suwaj i Tomasz Siemież) zostali przyjęci jako kandydaci do reprezentowania organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020
Jest to szansa, dla nas i współpracujących z nami osób i organizacji, posiadanie realnego wpływu na prawidłowość wykorzystania funduszy unijnych do 2020 r. przeznaczonych na edukację, oraz bezpośredniego dostępu do informacji o wszystkich planowanych konkursach.
Bardzo prosimy organizacje pozarządowe o oddanie swojego głosu !!!
W załączniku karta do głosowania.

Każda organizacja oddając NA NAS GŁOSI, musi:

  • wypełnić swoje dane na czołówce karty zgodnie z KRS, (Pobierz Kartę)
  • podpisać kartę przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z KRS, (czytelnie lub z pieczatką imienną),
  • zrobić z tego skan/zdjęcie i jako plik załącznika wysłać mailowo na adres glosowanie.power@mpips.gov.pl
  • wpisać w treści wiadomości mailowej: nazwę organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.
  • Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 1 grudnia 2014 r.
    Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.
ps.
prosimy o jednoczesne przesłanie do naszej wiadomości skanu wypełnionej i podpisanej karty do głosowania, na adres: biuro@fala.edu.pl

Szczegółowe informacje na:

http://www.pozytek.gov.pl/Program,Operacyjny,Wiedza,Edukacja,Rozwoj,,2014-2020,3610.html