Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Potencjał i możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Malczyce – konferencja

W dniu 21 kwietnia 2015 r., w Młynie Zawadka odbyła się konferencja pn. „Potencjał i możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Malczyce” . Na konferencje zaproszeni zostali lokalni przedsiębiorcy, rolnicy, radni oraz działacze społeczni. Konferencje otworzyli wspólnie: Piotr Frankowski -wójt gminy Malczyce oraz Tomasz Siemież – prezes Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”. Po przywitaniu gości głos zabrali: Michał Jaros – poseł na sejm RP i Sebastian Burdzy – starosta powiatu średzkiego.KonferencjaMalczyce_2

Konferencja przeprowadzona została w formie prelekcji, której celem była prezentacja stanu i perspektyw rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Malczyce.

Pierwszym prelegentem był Cezary Rutka, sekretarz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club który mówił o współpracy i jakie korzyści może przynieść współpraca dla Gminy Malczyce. Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego przy urzędzie marszałkowskim mówił o uwarunkowaniach powiatu średzkiego i porównywał obszar z rozwojem przedsiębiorczości. Mówił o Malczycach jako gminie nadodrzańskiej w której przed wojną tętniło życie na Odrą czyli transport rzeczny i kolejowy – podkreślał, że może warto wrócić do korzeni.

O historii Malczyc, walorach przyrodniczych, trasach turystycznych i zabytkach opowiadał Kazimierz Szremski prezes Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic.

Prof. Piotr Wrzecionarz z Instytutu Inwentyki tłumaczył, jak zmniejszyć poziom bezrobocia. Dyskutowano też o szkolnictwie, biznesie, strefach ekonomicznych i różnych pomysłach na ożywienie regionu. Przedstawiono również propozycję utworzenia m.in. punktu przedszkolnego, reaktywacji Szkoły Podstawowej z kl. I-III w Dębicach przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala” we współpracy z Gminą Malczyce.

Przedstawiciel prywatnej grupy energetycznej Polenergia mówił o korzyściach, jakie wypływają z farm wiatrowych.

Ciekawy był wykład Andrzeja Bidermana z Fundacji Edukacji Naturalnej, który podjął temat jak można wykorzystać zasoby przyrodnicze i kapitał ludzki dla rozwoju Gminy, a inspirującym przykładem był rozwój niewielkiej gminy Bałtów (woj. świętokrzyskie).

Konferencja przebiegała w twórczej atmosferze żywego dialogu kompetentnych osób, zaś jej uczestnicy zyskali nową perspektywę i nowe punkty odniesienia dla swojej działalności, wynikające z możliwości jakie daje program rozwoju Gminy Malczyce. W ich opinii poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji był bardzo wysoki.

W ramach podsumowania można powiedzieć, że dla rozwoju Gminy konieczna jest nie tylko diagnoza zasobów, ale przede wszystkim współpraca i wyłonienie liderów, którzy zostaną obdarzeni zaufaniem mieszkańców. Wspólnie uzgodniono, że krokiem w tą stronę może być podjęcie próby powołania Federacja Rozwoju Gminy Malczyce.

Konferencja została dofinansowana przez Bank Zachodni WBK i POLENERGIA