Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Fundacja Kształcenia Kreatywnego

Fundacja Kształcenia Kreatywnego jest Organizacją Pożytku Publicznego, która powstała w listopadzie 2010 roku jako odpowiedź na potrzeby środowiska związane z planami zamknięcia szkół w Żabicach i w Pamięcinie. W 2011 roku, w wyniku przekształcenia, powstała Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach, dla której Fundacja stała się organem prowadzącym. Dziś nasza szkoła jest w pełni funkcjonalną, doskonale wyposażoną w sprzęt ICT oraz w pomoce dydaktyczne placówką, w której uczniowie i nauczyciele wspólnie wypracowują nowe, nastawione na rozwój zdolności i kompetencji standardy pracy (metoda projektów edukacyjnych, Ocenianie Kształtujące itp). Rodzice, uczniowie i nauczyciele tworzą środowisko sprzyjające współpracy oraz nawiązywaniu dialogu międzypokoleniowego. Jako jedna z niewielu placówek na terenie powiatu słubickiego systematycznie uczestniczymy w corocznej akcji „Tydzień z Internetem”, realizujemy projekt „Szkoły Współpracy”, uczestniczymy też w ogólnopolskim programie „Mistrzowie Kodowania”