Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


SP w Zastrużu

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu

Organem prowadzącym szkołę z oddziałem wychowania przedszkolnego od 2004r. jest Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła z siedzibą w Zastrużu. Od 2007r. przy szkole funkcjonuje punkt przedszkolny dla dzieci 3 – 4 letnich. Od roku 2009 szkoła stanowi Centrum Edukacji Lokalnej, którego głównym założeniem jest organizacja szkoleń, warsztatów i kursów dla osób dorosłych. W roku 2012, zgodnie z procedurą, uchwałą zarządu stowarzyszenia, placówka otrzymała patrona. Jest nią Astrid Lindgren – szwedzka autorka książek dla dzieci. Do placówki uczęszcza obecnie 103 dzieci. Koncepcja pracy szkoły oparta jest na międzynarodowych standardach szkoły aktywnej w środowisku. Szkoła, do której zmierzamy to dobra szkoła aktywna w społeczności, gdzie:

  • rodzice są partnerami;
  • oferuje się członkom rodzin i szerszej społeczności możliwości uczenia się przez całe życie;
  • angażuje się i aktywizuje seniorów;
  • tworzy się partnerstwa z innymi agendami i biznesem w celu zapewnienia dostępu do usług i szans wszystkim uczniom w społeczności;
  • przyjmuje się podejścia holistyczne, które zakłada, że wpływ spoza szkoły motywuje dzieci do nauki;
  • zapewniona jest otwartość i gotowość szkoły do przyjmowania nowych idei i pomysłów pochodzących od uczniów, ich rodzin oraz szerszej społeczności.