Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych

Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych

 

Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych jest placówką w skład której wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Centrum Kształcenia dla mieszkańców. Szkoła pełni w wiosce rolę kulturotwórczą, jest ośrodkiem kultury i integracji mieszkańców. Od 2003 roku w szkole zrealizowano 45 projektów zarówno ze środków unijnych jak i krajowych. Beneficjentami projektów były dzieci z przedszkola, młodzież szkolna oraz mieszkańcy wiosek z obwodu szkolnego. Mieszkańcy uczestniczyli w wielu ciekawych kursach np. operatora wózka widłowego, pilarza, kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, kulinarny, wizażu. Biorą udział w spotkaniach pokoleniowych organizowanych w szkole. Mieszkańcy korzystają z biblioteki wiejskiej i Centrum Kształcenia- pracownia komputerowa która znajduje się w szkole. Dzięki życzliwości mieszkańców, którzy przekazali nam eksponaty w szkole powstała Izba Pamięci, w której zgromadzono wiele ciekawych dokumentów oraz drobny sprzęt gospodarstwa domowego, a przy szkole Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Izbę i Skansen odwiedza wielu turystów z kraju i zagranicy. Przy szkole powstało Stowarzyszenie „Przyjaźni Podmoklom”, które współpracuje ze szkołą przy organizacji wielu ciekawych imprez i przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego.