Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Iskry2

„ISKRY 2 – regionalna współpraca seniorów” to projekt, który powstał w odpowiedzi na Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) oraz konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej. Oferta Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala” znalazła się wśród najlepszych i będzie realizowana od 1.10.2012 r. do 30.06.2013 r. w dwóch placówkach: Domu Kultury „Bakara” Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec we Wrocławiu przy ul. Różanej 4-6, oraz w Szkole Podstawowej im Św. Wojciecha we Włodowicach k/ Nowej Rudy, której organem prowadzącym jest FALA. Projekt zakłada różnorodne działania prowadzące do dalszego rozwoju beneficjentów zgodnego z ich osobistymi preferencjami, rozbudzenia aktywności i zaangażowania w obszarze integracji wewnątrz i międzypokoleniowej a także na niwie społecznej. Zajęcia z animacji kultury, grup śpiewaczych i teatralnej mają na celu rozwój talentów artystycznych seniorów, a szkolenia komputerowe i językowe pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie we współczesności.

Zapraszamy na zajęcia komputerowe, ruchowe połączone z gimnastyką, do wspólnego śpiewania oraz do rozwijania swoich pasji

We Wrocławiu jak również we Włodowicach zajęcia już się rozpoczęły. Seniorzy w obu miejscach z wielkim entuzjazmem przyjęli wiadomość o możliwości skorzystania z tak różnorodnych form zajęć. Zebranie organizacyjne w Szkole dla mieszkańców okolic Nowej Rudy przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów.