Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zajęcia Projektowe

Projekt  „Iskry 2 – regionalna współpraca Seniorów” wpisuje się w Rządowy Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013.

Realizuje go Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Metalowiec” i Domem Kultury „Bakara” we Wrocławiu oraz Szkołą Podstawową we Włodowicach  k/ Nowej Rudy.

Jest kierowany do Seniorów w wieku 60+ z Wrocławia i okolic Nowej Rudy, zakłada jednak integrację wewnątrz jak również międzypokoleniową a więc wspólne działania z młodzieżą oraz innymi dorosłymi. Służą temu zajęcia stałe i okazjonalne spotkania, warsztaty, kursy inspirujące uczestników do zaangażowania społecznego, także wolontariatu.

Zapraszamy na zajęcia komputerowe, ruchowe połączone z gimnastyką, do wspólnego śpiewania oraz do rozwijania swoich pasji.

Wrocław

Włodowice

Włodowice

Ponadto odbędą się dwa spotkania integrujące oba środowiska: jesienne – Wrocław, wiosenne – Włodowice

Osoba odpowiedzialna za projekt:Eleonora Maras 508 205 978