Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że w dniu 5 stycznia 2012 r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża – Prezesa Zarządu Fundacji dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym dotyczącym wyboru ośrodków szkoleniowych na organizację seminariów wojewódzkich.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pobierz