Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Szkoły na miarę XXI wieku !!!

27 czerwca o godz. 11.00 w Auli Leopoldina UWr odbędzie się uroczyste zakończenie roku dla Szkoły Podstawowej AMS we Wrocławiu oraz podsumowanie I-szego etapu programu Edukacyjny Wolontariat Seniorów. W uroczystości udział wezmą przedstawiciele trzech wiejskich szkół i Aktywna Mała Szkoła z Wrocławia.

Co wyróżnia te placówki, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się w Auli Leopoldina?

Są to szkoły z pomysłem na siebie, szkoły do których uczniowie chodzą z radością – niekiedy nawet nie mogąc się doczekać poniedziałku, łączą zabawę z nauką, wiedzę z doświadczeniem, młodość z dojrzałością. Są to szkoły na miarę XXI wieku, działające w myśl zasady synergii i pełniąc rolę Centrów Aktywności Środowiska Lokalnego, w których nauczycielom się „chce”, a rodzice i seniorzy zapraszani są do współpracy. W tych szkołach organizowana była w ciągu ostatnich lat „olbrzymia” liczba różnych działań: projektów, edukationów, lekcji rodzicielskich. Takich aktywnych szkół, szczególnie na terenach wiejskich jest coraz więcej, bo coraz więcej rodziców i organizacji pozarządowych decyduje się na „pozytywną rywalizację” z publicznym systemem oświaty. A to co połączyło szkoły z: Włodowic, Włodzic Wielkich, Wrocławia i Zastruża, które wezmą udział w uroczystości 27 czerwca – to ich społeczny charakter, udział w programie Edukacyjny Wolontariat Seniorów i współpraca koordynowana przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”.

Po uroczystości w Auli Leopoldina, wokół Rynku Wrocławskiego, prowadzona będzie zbiórka publiczna na rozbudowę Szkoły we Włodowicach (gmina Nowa Ruda). Jest to tzw. wiejska podstawówka, ale uważana przez rodziców za najlepszą w Gminie, w której uczniowie osiągają duże sukcesy, a w zeszłym roku w sprawdzianie 6-klasy szkoła otrzymała najlepszych wynik w powiecie i znalazła się w gronie 4% szkół w Polsce, które osiągnęły 8/9 stanin. Budynek ma już 149 lat, szkoła do tej pory nie ma sali gimnastycznej, szatni, brakuje sal zajęciowych i pracowni, a młodsze dzieci muszą schodzić do toalety 3 piętra w dół. Może właśnie ze względu na infrastrukturę, władze gminy 3-lata temu podjęły decyzję o zamknięciu tej szkoły, która obecnie zarządzana przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” wydaje się wręcz „rozkwitać”, co w największym stopniu jest zasługą zespołu nauczycieli i przyjętym metodom nauki. Pomimo złych warunków lokalowych rodzice chcą zapisywać swoje dzieci do szkoły we Włodowicach, dowożąc je nawet z odległych o kilkanaście kilometrów miejscowości, a Dyrektor niestety coraz częściej musi odmawiać przyjęcia dzieci. Fundacja podjęła się rozbudowy budynku, ponieważ uważamy, że Szkoła, która uczy na miarę XXI wieku, zasługuje również na obiekt na miarę XXI wieku. Będziemy wdzięczni za wsparcie finansowe i włączenie się do zbiórki publicznej. Szczegółowe informacje:

https://fala.edu.pl/projekty/zbiorka-publiczna/

 

Szczegółowy plan uroczystości w Auli Leopoldina UWr – 27 VI 2015

10.40 – 11.00 – rejestracja uczestników

11.00 – 11.05     powitanie Gości i Uczestników

Tomasz Siemież – Prezes Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

dr Elżbieta Jezierska – Wiejak – Instytut Pedagogiki UWr

11.05 – 11.10     Edukacja na miarę XXI wieku – mini wykład

prof. Piotr Wrzecioniarz – Instytut Inwentyki, rzecznik DRPIN

11.10 – 11.20     Aktywna Mała Szkoła – prezentacja

Bożena Nowak – Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

11.20 – 11.25     uroczyste wręczenie świadectw uczniom I-szej kl. SP AMS we Wrocławiu

Aldona Komur – dyrektor Szkoły Podstawowej AMS we Wrocławiu

Patrycja Pospiech – nauczyciel I-szej kl. SP AMS we Wrocławiu

11.25 – 11.30     „Szkoły w nurcie EWS”, Edukacyjny Wolontariat Seniorów – przedstawienie idei

Tomasz Siemież, Eleonora Maras –Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

11.30 – 11.35     SP w Zastrużu – słowo o szkole, wręczenie dyplomów wybranym uczniom

Krystyna Wardach – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Lindgren w Zastrużu

11.35 – 11.40     SP we Włodzicach Wlk. – słowo o szkole, wręczenie dyplomów wybranym uczniom

Anna Lelko – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodzicach Wielkich

11.40 – 11.45     Zespół Edukacyjny Włodowice – Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum

– słowo o placówkach, wręczenie dyplomów wybranym uczniom

Anna Grzybowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Włodowicach

11.45 – 11.55     uroczyste wręczenie Certyfikatów EWS i Dyplomów Aktywnym Seniorom

Jerzy Michalak – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

prof. Piotr Wrzecioniarz – Instytut Inwentyki, rzecznik DRPIN

dr Elżbieta Jezierska – Wiejak – Instytut Pedagogiki UWr

11.55 – 12.00     podziękowania i wspólne pamiątkowe zdjęcie

Tomasz Siemież – Prezes Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”