Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Unieważnione Zapytanie ofertowe

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 14.03.2013 r. dotyczącego wykonania oraz dostarczenia smyczy reklamowych w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” ,POKL 3.3.4., zgodnie z umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr UDA-POKL.03.03.04-00-080/09-01.

Unieważnienie spowodowane jest podaniem błędnej informacji zawartej w szczegółowym opisie zamówienia. Zapytanie ofertowe zostanie w przyszłości umieszczone na stronie projektu www.malaszkola.pl oraz na stronie www.fala.edu.pl. Prosimy o monitorowanie tych stron.

zapytanie ofertowe smycze unieważnienie