Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zakończenie projektu Wolontariat rozwija wieś-podsumowanie

W dniu 14 września b.r. w Hotelu Ibis w warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wolontariat rozwija wieś”.  Za zgodą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mogli w niej wziąć udział nie tylko wolontariusze, ale też przedstawiciele organizacji goszczących, co dla nich było spóźnioną, lecz wartościową okazją do wzajemnego spotkania i wymiany doświadczeń.  Brak (ze względu na odgórne  ograniczenia budżetu) takiego spotkania i szkolenia dla organizacji na początku był nie raz artykułowany i znalazł swój wyraz również w naszych rekomendacjach  w raporcie końcowym. Konferencja miała formalno-nieformalny przebieg. W części oficjalnej my Operatorzy tj. FIO i FALA  oraz zaproszeni goście zaprezentowaliśmy przebieg projektu i jego efekty w ogóle w Polsce (także u pozostałych operatorów). Wręczyliśmy dyplomy uznania liderom organizacji,  a wolontariuszom- certyfikaty uczestnictwa w programie i świadectwa ukończenia szkoleń.  Nagrodzenie za wspomnienia wolontariusze mogli publicznie zaprezentować swe prace. Łzy wzruszenia, salwy śmiechu i burze oklasków dowodziły, że wszyscy podzielają ich przeżycia. Wieczorem, z udziałem wiceprezeski FIO Aliny Kozińskiej –Bałdyga odbyła się długa nieformalna dyskusja o  kondycji wiejskich organizacji, placówek oświatowych przez nie prowadzonych, o aktywności obywatelskiej, rynku pracy  i szansach na wprowadzenie wolontariatu długoterminowego w szerszym wymiarze. Uczestnicy podkreślali wartość takiego spotkania, wyrażając zarazem żal, że nie odbyło się ono na początku programu.

30 września b.r. zakończyła się realizacja projektu , a 29 września złożyliśmy sprawozdanie w Ministerstwie Pracy.  W załączeniu końcowy raport ewaluacyjny.

raport_WRW