Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na szkolenie:

Metoda projektu i eksperymentu w szkole podstawowej  – kształcenie kompetencji kluczowych w kontekście konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski.

Terminy do wyboru: I edycja5 października (pon) 9.00-13.00 –cz.I wspólna; 13 października (wt) 8.30- 15.30 –cz.II dla nauczycieli I etapu ed.; 15 października (czw) 8.30- 15.30 –cz.II dla nauczycieli II etapu ed.

Lub II edycja- 19 października (pon) 9.00-13.00 –cz.I wspólna; 27 października (wt) 8.30- 15.30 –cz.II dla nauczycieli I etapu ed.; 29 października (czw) 8.30- 15.30 –cz.II dla nauczycieli II etapu ed.

okl_rn_200 okl_so4-6_200 okl_mp4-6_200 okl_mp1-3_200

 

 

 

 

 

 

 

W programie:

Cz.I

  1. Etapy pracy metodą projektu-podstawy metodyczne,
  2. Wybór tematu atrakcyjnego dla uczniów i zgodnego z efektami w podstawie programowej,
  3. Elementy eksperymentu i Oceniania Kształtującego w pracy z projektami,
  4. Dokumentowanie projektu i prezentacja jego efektów

cz.II

  1. Elementy zapisów RPO dla Osi priorytetowej 10. WIEDZA I KOMPETENCJE
  2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów;
  3. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami)
  4. Praca nad własnymi projektami

Miejsce szkolenia:

Centrum Młodzieży im.H.Jordana, Kraków, ul. Krupnicza 38. Kontakt-informacje: 796 539 290

Koszt udziału w szkoleniu: 140 zł od osoby – w przypadku zgłoszenia przez szkołę min. 3 osób przysługuje rabat 15%.

Koszt obejmuje: materiały dla ucz. ; 3 (1+2) przerwy kawowe, zaśw. o udziale wydane na podst. Rozp.MEN z 12.01.2012r. plus jedna darmowa konsultacja dla tych, którzy będą składali oferty na konkurs RPO (planowane ogłoszenie w IVkw.2015).

Uwaga dla 3 pierwszych szkół, które zgłoszą min. 2 naucz. na dwolną z edycji szkolenia – upominek w postaci 5 drukowanych tomów scenariuszy kształcenia kompet. kluczowych mat-przyr. i społ-obywat.

Zgłoszenia udziału na załączonych ankietach do 29 września na I edycję i do 15 października na II edycję.

Prowadzący:

Małgorzata Suwaj, socjolog, czł. Zarządu Fundacji, trenerka od 20 lat m.in. w projekcie systemowym MEN Szkoła Współpracy, w programach wspomagania szkół ORE–szkolenia dla instytucji wspomagających, dla rad pedag. Autorka scenariuszy projektów, trenerka i spec. ds. monitoringu w ogólnop. Projekcie „Z małej szkoły w wielki świat” (7000 uczniów, ponad 100 szkół z 9 woj.), ekspert POKL w latach 2009-2013, obecnie ekspert (oceniający wnioski) PFIO, POWER i RPO (edukacja, zatrudnianie).

Tomasz Siemież –pedagog, prezes Fundacji, dyr. Zespołu Edukacyjnego Włodowice, kierownik projektu „Z małej szkoły w wielki świat”, zarządzający nim w 4 z 9 woj., autor koncepcji Aktywnej Małej Szkoły i zmian w oświacie, odznaczony medalem KEN

Pliki do pobrania:

ankieta-zgłosz-kurs-FALA-I edycja

ankieta-zgłosz-kurs-FALA-II edycja