Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


ZAPYTANIE OFERTOWE Badanie kompetencji uczniów

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej poszukuje podmiotu do realizacji zadania przewidzianego w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”.

Badanie kompetencji uczniów

Zadanie to obejmuje przeprowadzenie tzw. badań podłużnych na przestrzeni trzech lat wraz z grupą odniesienia, tzn. diagnozy na wejściu, w trakcie oraz na wyjściu, a także opracowanie raportów po każdym z cyklu badań.

Badanie kompetencji zapytanie ofertowe