Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zapytanie ofertowe – druk raportu – rozstrzygnięte

Wrocław, 13 września 2013 r.

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że dnia 12 września 2013 r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym na druk i dostaw raportu w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” z dnia 26.08.2013 r.

W toku badania i oceny ofert komisja przyjęła ofertę firmy:

 

PIKSEL. Michał Zimny

ul. Lelewela 4

53-505 Wrocław

rozstrzygniecie_druk(pobierz)

 

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej “FALA” ogłasza Zapytanie ofertowe – porównawcze z dnia 26.08.2013 r. na druk i dostawę raportu w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”

druk raportu_zapytanie ofertowe (pobierz)