Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zapytanie ofertowe gra logiczna – rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe na zakup/produkcję pomocy dydaktycznej lub gry edukacyjnej / logicznej

rozwijającej umiejętność uczenia się. zostało rozstrzygnięte

3 kwietnia 2013 r. komisja dokonała oceny ofert.

wynik_gra_edukacyjna

na zakup/produkcję pomocy dydaktycznej lub gry edukacyjnej / logicznej

rozwijającej umiejętność uczenia się.

gra logiczna zapytanie ofertowe 11.03.03