Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zapytanie ofertowe na realizację filmów

Zapytanie ofertowe na realizację filmów o charakterze promocyjno – edukacyjnym w projekcie “Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet III, Działanie 3.3.4. zgodnie z umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr UDA-POKL.03.03.04-00-080/09-01)

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym ogłaszamy nowe zapytanie, w którym dodatkowo zostały doprecyzowane warunki zgłaszania ofert.

zapytanie ofertowe – filmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *