Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zapytanie ofertowe pendrive USB – rozstrzygnięte

 Wrocław, 20 sierpień 2013 r.

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że dnia 20 sierpnia 2013r. komisja pod przewodnictwem Tomasza Siemieża dokonała oceny ofert przesłanych w związku z zapytaniem ofertowo-porównawczym na nośniki pamięci typu pendrive z dnia 17.07.2013r.

W toku badania i oceny ofert komisja przyjęła ofertę firmy:

GoMa Agencja Reklamy. Mariusz Markut

ul. Ofiar Katynia 37

37-450 Stalowa Wola

wynik_pendrive

 

 Wrocław, dn. 14.08.2013 r.

Informacja

 o przedłużeniu terminu oceny ofert

 

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że w związku dużą ilością ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowo-porównawcze na nośnik pamięci typu pendrive z dnia 17.07.2013 r. termin oceny ofert został przesunięty na dzień 21 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dn. 06.08.2013 r.

 Informacja

 o przedłużeniu terminu oceny ofert

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA informuje, że w związku dużą ilością ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowo-porównawcze na nośnik pamięci typu pendrive z dnia 17.07.2013 r. termin oceny ofert został przesunięty na dzień 15 sierpnia 2013 r.

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej “FALA” ogłasza Zapytanie ofertowe – porównawcze na nośnik pamięci typu pendrive

zapytanie ofertowe – pendrive USB