Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zapytanie ofertowe – materiały biurowe

Zapytanie ofertowe – porównawcze dotyczy dostarczania materiałów biurowych i drobnych pomocy edukacyjnych do 110 szkół biorących udział w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” w ramach POKL 3.3.4., zgodnie z umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr UDA-POKL.03.03.04-00-080/09-00.

Zapytanie Ofertowe materiały biurowe