Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Filmy promocyjne – zapytanie ofertowe

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA zleci realizację 3 filmów promujących projekt
„Z Małej Szkoły w Wielki Świat”.

Termin składania ofert:do 18 grudnia 2012 r.
Termin oceny ofert: do 28 grudnia 2012 r.

Filmy promocyjne – zapytanie ofertowe, poprawione (opublikowano 03.12.2012)*

Filmy promocyjne – zapytanie ofertowe (opublikowano 30.11.2012)*

Dodatkowych informacji udziela Anna Bajor, tel. 508 86 10 72.


Zmodyfikowano: poniedziałek, 03 grudnia 2012

*W pierwotnym zapytaniu, opublikowanym 30 listopada, Fudacja FALA omyłkowo podała nieaktualny numer umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Prosimy o korzystanie z zapytania z poprawnym numerem, opublikowanego 3 grudnia (pozostałe elementy zapytania bez zmian)