Zapraszamy

inventio psychoterapia

Moodle

 


Zmiana miejsca konferencji

UWAGA!!!!

zmiana miejsca organizacji

Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, została podjęta
decyzja o zmianie miejsca organizacji konferencji na:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2A;
termin 25 X (piątek) pozostaje bez zmian.