SP AMS Wrocław

Motto szkoły: “Radość w nauce!”

Szkoła Podstawowa AMS we Wrocławiu jest szkołą niepubliczną, na prawach szkoły publicznej, prowadzoną przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej Fala, objętą nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, wpisaną do ewidencji placówek oświatowych w Gminie Wrocław. Szkoła Podstawowa AMS  we Wrocławiu rozpoczęła swoją działalność  w 2014 roku dzięki inicjatywie i zaangażowaniu rodziców. Placówka uczy metodą projektu edukacyjnego, pracując w małych grupach. Stosuje multimedialne i interaktywne metody nauczania. 

SP AMS Wrocław

 

Dyrektor:     mgr Bożena Nowak

Adres:          Szkoła Podstawowa AMS we Wrocławiu

                    ul. Stabłowicka 143, 54-062 Wrocław

Telefon:        71 380 26 63

E-mail:         sekretariat@aktywnamalaszkola.pl 

 

Strona www: https://aktywnamalaszkola.pl/ 

Facebook:     https://www.facebook.com/ams.lesnica