Edukacja na Fali możliwości

Fundusze Europejskie

Projekt: "Edukacja na Fali możliwości"
 
Celem główny projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz zniwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 wśród uczniów Szkoły Podstawowej AMS we Wrocławiu (Gmina m.Wrocław) oraz Szkoły Podstawowej im. św. Wojciecha we Włodowicach (Gmina Nowa Ruda). 
Cel projektu zostanie zrealizowany przez następujące działania:
  • zajęcia dodatkowe,
  • wyjazdy edukacyjne,
  • zajęcia rozwijające zainteresowanie naukami ścisłymi.
 
 Projekt realizowany będzie w terminie od 01.08.2022 do 31.07.2023. 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.