SP AMS Kraków

Najnowsze badania empiryczne w edukacji dowodzą, że skuteczne środowisko edukacyjne, musi być różnorodne, bogate w różne sytuacje edukacyjne, zróżnicowane metody, formy i środki przekazu, oparte zarówno na uczeniu się indywidualnym, jak i zespołowym. Uczenie się musi być aktywne, nie bierne, a atmosfera podczas nauki musi być przyjazna i wzbudzać pozytywne emocje. Szkoła Podstawowa AMS w Krakowie stara się pracować korzystając aktywnie z tej wiedzy.

SP AMS Kraków

 

Dyrektor:     mgr Małgorzata Suwaj

Adres:          Szkoła Podstawowa AMS w Krakowie

                    ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków

Telefon:        796 539 290

E-mail:         sekretariat@ams.school  

 

Strona www: http://ams.school/ 

Facebook:     https://www.facebook.com/amskrakow 

Fani Mani:     https://fanimani.pl/fundacjafala/spamskrakow/